Do you speak
ENGLISH?

.   . 17 15 , , 5 , , , . , -, , , . . , , .