Do you speak
ENGLISH?

: .
60 -80 . , , . .
: 34- , 34 , , , , .