Do you speak
ENGLISH?

, , . , -, , , , 5 , - , . , , . .