Do you speak
ENGLISH?

. ( ). 4 . , 1,5 , . , . , . , . . .