Do you speak
ENGLISH?

2,5 . , 10 , - .   4 , , . -.