Do you speak
ENGLISH?

1 , 1,3 . , . -. -, 2,5 , .