Do you speak
ENGLISH?

5-7 , - 4-6. , , 25-30 20 . , . - . - , - - . , -. , .