Do you speak
ENGLISH?

, , - . 10-12 , 5-8. . . -, . . . , . . , - .