Do you speak
ENGLISH?

, , 2 . , 5 , , -, . , 3-8- . - . , , , -, , . , , . .