Do you speak
ENGLISH?

1,5 2 . - . , , - , . - 3,5-4 . 30-50 , . , , . , . , .